Terras aan de Schie

Stationsplein 2-6 / Horvathweg 2

Herontwikkeling AMEC-gebouw

Momenteel verkeert het AMEC-gebouw in erbarmelijke staat en heeft zijn levenscyclus doorlopen. Daarnaast heeft het gebouw een onaantrekkelijk en uitgestorven uiterlijk. Rondom het bestaande gebouw is sprake van een enigszins rommelige situatie met veel gesloten gevels rondom de plint. De trap naar de Horvathweg biedt geen veilige omgeving.

Schermafbeelding 2021-06-29 om 09.43.45
Acr66641327581184549119

Het AMEC-gebouw wordt herontwikkeld en resulteert in de beoogde nieuwe woontoren ‘Terras aan de Schie’. Het projectplan bestaat uit 130 appartementen, kantoorvoorzieningen op de eerste verdieping en commerciële voorzieningen in de plint.

De commerciële functies in de plint zijn te bereiken via de toegang vanaf het Stationsplein en vanaf de Horvathweg. Het laden en lossen van de bovengenoemde functies kan eveneens via de ontsluiting op de Horvathweg worden verzorgd. Verder is voor het plan circa 80 parkeerplaatsen in parkeergarage, onder het naastgelegen station, beschikbaar gesteld. Zowel het laden en lossen als het parkeren leidt tot minder verkeersbewegingen op het Stationsplein. De voorgestelde herontwikkeling van de locatie biedt kansen om de ruimtelijke uitstraling van het gebouw en locatie te verbeteren. 

Er worden meerdere maatregelen getroffen die een bijdrage leveren aan duurzaamheid en klimaatadaptiviteit van het gebouw. De toevoeging vindt plaats met houtskeletbebouwing (HSB) waardoor de nieuwe bebouwing bijdraagt aan de CO2-reductie. Verder wordt een duurzame WKO-installatie geïmplementeerd om het energieverbruik laag te houden en om het gebouw van extra koeling te voorzien in de zomerperiode. Vooruitlopend op de nabije toekomst zal Terras aan de Schie gasloos zijn. Tenslotte wordt groen toegevoegd door toepassing van het sedum-dakbedekking en beplanting aan de gevels. De groene daktuinen hebben een waterbergende functie en leveren een bijdrage aan de groenbeleving op en rondom de locatie.

Start sloop en bouw:

Q1 2022

Prognose oplevering:

Q1 2024

Start sloop en bouw:

Q1 2022

Verwachte oplevering:

Q1 2024

zijaanzicht

Informatie bijeenkomst

De informatie bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 5 juli 2021. 

Heeft u de bijeenkomst gemist en heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@terrasadschie.nl

Lees hier de complete plantoelichting.

Neem contact met ons op